VIP

VIP Kørekort til Almindelig Bil
– en ny og spændende måde at erhverve kørekort på

Som VIP-Elev kan du i forbindelse med kørelektionerne blive hentet og bragt i en radius af 5 km fra KøreSkolen Albjerg´s domicil i Svendborg.

Du får denne VIP-pakke til kun kr. 3350,- som har en værdi af mindst kr. 4000,- og som ud over afhentning indeholder:

  • 5 ekstra kørelektioner
  • Ekspeditions- og prøvegebyr til teori- og praktisk prøve første gang
  • Leje af bil til den praktiske prøve (ikke alm. kørelektion)
  • Ekstra kørelektioner (ud over de 5) til kr. 450,- pr. lektion (spar kr. 50,- pr. kørelektion)
  • Ekstra VIP-forkælelse undervejs i dit uddannelsesforløb

Betaling: Du betaler dit kørekort i 3 dele. Den første del på kr. 8.500,- ved tilmelding.
Den anden del på kr. 8.500,- inden teoriprøven og den sidste del inden den praktiske prøve.

Det eneste du selv skal sørge for er din lægeerklæring. Resten klares af KøreSkolen Albjerg.

Bemærk:

VIP-Elev uddannelsesforløbet skal følges uden nævneværdige afbrydelser. Ved gentagne afbrydelser annulleres VIP-aftalen og undervisningslektionerne afregnes efterfølgende til almindelige priser. Sygdom og planlagt ferie regnes ikke for afbrydelse. Du skal kunne forstå og begå dig på dansk uden brug af tolk. VIP pakken skal vælges ved tilmelding og den kan ikke konverteres til almindelige kørelektioner.